GeoExpedice Oybin 2016

O víkendu jsme s Láďou Boháčem a dalšími přáteli zajeli vlakem do Německa do městečka Oybin kešovat, kam nás zavezla romantická parní úzkokolejka.

 

Jak zabránit automatické instalaci Windows 10

Microsoft nutí uživatele Windows 7 přejít na „desítky“ aniž by si to uživatel přál. Zabránit tomu není obyčejnému uživateli umožněno. Odmítá hlášku o upgrade tak dlouho až se jednou přesto provede.

Pro zakázání tohoto upgradu napsal ijacek007 tento skript, který je potřeba spustit jako správce.

@echo off
fltmc >nul 2>&1 && (
goto start
) || (
goto noadmin
)
:start

echo ***********************************
echo * Ijacek.007 blog.ijacek007.cz *
echo ***********************************
echo.
echo odstranuji aktualizaci kb3035583
start „title“ /b /wait wusa.exe /kb:3035583 /uninstall /quiet /norestart
echo hotovo
echo odstranuji aktualizaci kb3021917
start „title“ /b /wait wusa.exe /kb:3021917 /uninstall /quiet /norestart
echo hotovo
echo odstranuji aktualizaci kb2976978
start „title“ /b /wait wusa.exe /kb:2976978 /uninstall /quiet /norestart
echo hotovo
echo.
echo zaviram proces GWX
TASKKILL /IM GWX.exe /T /F
echo hotovo
echo .
echo Zakazji planovane spusteni ikonky
REG ADD HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Gwx /v DisableGWX /d 1 /f
echo hotovo
echo .
echo Upravuji registr pro vypnuti instalaci doporucenych aktualizaci
REG ADD HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate /v DisableOSUpgrade /t REG_DWORD /d 1 /f
echo hotovo
echo pekny den Ijacek.007
start iexplore.exe http://blog.ijacek007.cz/Navody/jak-zabranit-automaticke-instalaci-windows-10
pause
exit

:noadmin
echo *****************************
echo * Nemate prava spravce !!! *
echo *****************************
echo .
echo Kliknete pravym tlacitkem na ikonku a vyberte spustit jako spravce.
echo .
pause
exit

Zdroj: http://blog.ijacek007.cz/Navody/jak-zabranit-automaticke-instalaci-windows-10

Jednoduchý seznam keší – plugin pro GeoGet

Pro vlastní potřebu jsem vytvořil jednoduchý exportní plugin pro GeoGet, který vytvoří html seznam keší pro tisk.Menu Seznam -> Export (HTML – HTML seznam)

Třeba se někomu bude hodit při plánování.

Popis

Co všechno se vypisuje:

  • pořadové číslo v seznamu
  • ikona typu keše (tradička, multina, Mysterka, apod.)
  • Název keše (klikací odkaz), v případě, že je keš disable nebo archived je název škrtnutý
  • Poznámka, která je uložena u keše v Geogetu
  • Pokud má keš finální waypoint, vypíše se název, komentář, poznámka a souřadnice prvního finálního waypointu

Automatická instalace

Nainstalovat do GeoGetuStahovat můžete zde: http://gc.hronov.com/geoget/ambroz.gip Instalaci doplňku spustíte kliknutím na tlačítko vlevo. Následně budete v prostředí GeoGetu provedeni instalačním procesem. Pro zajištění této funkce je třeba mít na počítači již nainstalovaný a spuštěný program GeoGet.

Ukázka

Plugin HTML seznam - ukázka
HTML seznam – ukázka

Historie verzí

1.0.4 (24. 4. 2016)

  • Do seznamu se vypíše (první) finálka, pokud jí keš obsahuje.

1.0.3 (23. 4. 2016)

  • Jednoduchý seznam.